Dłubaka w Asymetrii

„Krajobraz peryferyjny” Zbigniewa Dłubaka pokaże w Galerii o znamiennym tytule Asymetria niedawno powstała Fundacja Archeologia Fotografii. Wkład artysty w historię polskiej fotografii i sztuki, jest nie do przecenienia, a sam twórca dla wielu pokoleń jest i pozostanie wielkim autorytetem.

Wystawa przybliży publiczności mało znane i rzadko pokazywane do tej pory fotografie wybitnego artysty. Jest ona efektem prac nad rozpoznawaniem archiwum po Zbigniewie Dłubaku (1921-2005). Odkryty zostanie fragment najsłabiej znanego okresu twórczości artysty – pierwsza połowa lat 50., kiedy fotograf wycofał się z życia artystycznego i publicznego, porzucił awangardowe eksperymenty i zwrócił się ku fotografii dokumentalnej.

reklama

Opustoszałe pejzaże peryferii Warszawy, małych miasteczek i pól Dłubak fotografował w sposób szczególny – dążył do negowania stosowanych zwykle w fotografii artystycznej kompozycji, malarskiej bądź inspirowanej awangardą fotograficzną; fotografował w dni pochmurne, kiedy światło jest rozproszone i fotografie pozbawione są silnej światłocieniowości; odbitki robione były także w sposób niwelujący silne kontrasty. Z brzydoty i przygnębiającej atmosfery, z banalności fotografowanych miejsc autor uczynił główny temat swojego zainteresowania i przedstawił je jako wartość estetyczną.

Prace te są prekursorskie wobec tendencji neorealistycznej, która opanowała polską fotografię od roku 1956, a także wobec topograficznego nurtu dokumentalnego rozwijającego się od 2 połowy lat 60. na świecie.

Zbigniew Dłubak, „Krajobraz peryferyjny”, Galeria Asymetria i Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa, ul. Nowogrodzka 18a/8. Wystawa czynna od 3 grudnia 2008 do 12 stycznia 2009r.


02.12.2008 17:01 Aktualności,