Konkurs fotograficzny – Las. Moja miłość. Białowieża 2009

Ogólnopolski konkurs adresowany do wszystkich fotografujących objęty jest honorowym patronatem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Celem konkursu jest rozwijanie miłości do otaczającego świata, kształtowanie wzajemnych stosunków człowieka i przyrody, promowanie odpoczynku na łonie natury i rozsławianie piękna i bogactwa Puszczy Białowieskiej. Nadsyłane prace powinny być związane tematycznie ze światem przyrody, a w szczególności z regionem Puszczy Białowieskiej oraz z różnymi formami wypoczynku.

reklama

Prace rozpatrywane będą w 3 kategoriach wiekowych: do lat 15, 16-20, powyżej 20. Każdy uczestnik może nadesłać do 5 prac. Rozmiary fotografii powinny wynosić 20×30 cm. Każde zdjęcie powinno być opatrzone godłem, tytułem oraz mieć podany rok i miejsce wykonania. Prace będą prezentowane podczas gali IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Las – moja miłość” i III Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Las – moja miłość” w październiku 2009 r. Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.zsl.bialowieza.lasy.pl

Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2009 r. Prace należy nadsyłać na adres: Zespół Szkół Leśnych im. Leśników Polskich w Białowieży, Park Dyrekcyjny 1A, 17-230 Białowieża z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Las – moja miłość”. Więcej informacji udzielają: Adam Masajko (0662044397, e-mail: adam-masa@wp.pl) i Anna Kulbacka (0609109097, e-mail: annakulbacka@wp.pl).


05.01.2009 19:49 Aktualności,