Fotografie Dominiki Truszczyńskiej

Autorka, na wystawie w łódzkiej Galerii FF, prezentuje dwanaście długich light boksów. Pokazane na nich zdarzenia zarejestrowano w drodze swobodnego przesuwania filmu w aparacie. Truszczyńska ukończyła filozofię na Uniwersytecie Warszawskim i fotografię na PWSFTViT w Łodzi.

reklama

Jej zdjęcia tym różnią się od klasycznych panoram, że “odbywają się” w czterech wymiarach. Fragmenty nachodzą na siebie, powracają, czasem następuje skok gdzieś dalej, w inny punkt na mapie i odleglejszy w czasie. Również zastosowane light boksy różnią się od będących w powszechnym użyciu tym, że mają modułową konstrukcję i uwidacznia się (w określonym przez artystkę rytmie) tylko ich fragment.

Dominika Truszczyńska, “12 mgnień nieskończoności”, Galeria FF, Łódzki Dom Kultury, ul. Traugutta 18, Łódź. Wystawa czynna do 31 stycznia 2009 r.


08.01.2009 15:43 Aktualności,