Ogólnopolskie Biennale Fotografii 2009

Ogólnopolskiego Biennale Fotografii Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w szóstej edycji Ogólnopolskiego Biennale Fotografii “Kochać człowieka”. Projekt ma na celu promocję fotografii poświęconej ludziom i skierowany jest do wszystkich fotografujących. Prace prezentowane podczas Biennale wybierane są w drodze konkursu. Zgłaszać można dzieła realizowane w dowolnej technice, zarówno zdjęcia pojedyncze, jak i cykle do 10 zdjęć. Zalecany format zdjęć 30×40 cm ze zwyczajowo dopuszczonymi odchyłkami uzasadnionymi koncepcją autorską. W zestawach dopuszcza się formaty mniejsze, minimalna wielkość 18×24 cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione. Autorom najciekawszych fotografii jury przyzna nagrody. Szeroki wybór prac prezentowany będzie podczas wystawy finałowej. Łączna pula nagród wynosi 12.000 zł.

reklama

W pięciu dotychczasowych edycjach Biennale udział wzięło ponad 400 autorów, którzy nadesłali prawie 1800 fotografii. W jury zasiadali m.in.: Andrzej Zygmuntowicz, Andrzej Baturo, Wojciech Plewiński, Andrzej Świetlik. Projekt realizowany jest pod patronatem Rady Artystycznej ZPAF.

Prace na konkurs można nadsyłać do 13 lutego 2009 r. na adres: Oświęcimskie Centrum Kultury, 32-602 Oświęcim, ul. Śniadeckiego 24. Otwarcie wystawy i wręczenie nagród nastąpi 24 kwietnia 2009 r.


09.01.2009 21:11 Aktualności,