Śląska Fotografia Prasowa 2008

Biblioteka Śląska i Syndykat Dziennikarzy Republiki Czeskiej w Ostrawie po raz szósty zapraszają do udziału w konkursie oraz wystawie pokonkursowej pod nazwą Śląska Fotografia Prasowa 2008.

reklama

Każdy autor może dostarczyć maksymalnie 6 pojedynczych prac, w formacie 20×30 cm, lub fotoreportaże, lecz łączna suma pojedynczych zdjęć, oddanych przez autora, nie może przekroczyć 6 sztuk. W przypadku fotoreportażu cały cykl będzie oceniany jako jedna praca.

Na konkurs należy nadsyłać prace powstałe w 2008 r. i dotyczące wydarzeń tego roku wraz z wypełnionymi formularzami i oświadczeniami na adres: Biblioteka Śląska, Dział Promocji, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice.

Więcej informacji na: www.bs.katowice.pl, Aneta Satława, 032 20 83 718, 20 83 739, promocja@bs.katowice.pl Termin składania prac upływa 31 stycznia 2009 r.


14.01.2009 22:55 Aktualności,