Niewinne oko nie istnieje

Wojciech Wilczyk - synagogi 3

Najnowszy projekt fotograficzny Wojciecha Wilczyka złożony jest z fotografii synagog i domów modlitwy, które od lat nie pełnią już swoich funkcji.

reklama

Pomimo świadomości, że wiele z budynków kultu religijnego Żydów popadło przez lata w ruinę, wiele zostało zaadaptowanych na inne cele (biblioteki, domy kultury, kina, warsztaty rzemieślnicze – wymieniając tylko te najmniej zaskakujące) „inwentaryzacja”, jakiej dokonał Wilczyk, robi porażające wrażenie. Nasza „pomysłowość” nie ma granic.

Wojciech Wilczyk - synagogi

Jednak projekt Wilczyka nie składa się tylko z setek fotografii przedstawiających aktualny stan dawnych synagog i domów modlitwy. Jego częścią są także opisy miejsc, w których zlokalizowano obiekty żydowskiego kultu religijnego oraz zapisy rozmów, jakie z napotkanymi w trakcie wykonywania zdjęć osobami przeprowadził artysta. A że w naszym społeczeństwie prawie każdy zna się na medycynie, sztuce budowania czy też polityce jest także wielu ekspertów w zakresie tematyki żydowskiej, rozmowy są zatem wielowątkowe, zaskakujące. Fotografie wraz z opisami miejsc i zapisami rozmów tworzą złożony, wieloznaczny projekt.

Wojciech Wilczyk, „Niewinne oko nie istnieje”, Atlas Sztuki, Łódź. ul. Piotrowska 114/116. Wystawa czynna do 1 marca 2009 r.


15.01.2009 21:23 Aktualności,