Najciekawsza fotografka - Fortunata Obrąpalska

Fotografie Fortunaty Obrąpalskiej, jednej z najważniejszych artystek w dziejach polskiej fotografii prezentuje wystawa w Galerii Asymetria. Znajdują się na niej różnorodne prace autorki, zarówno te wykonane tuż przed wojną lub w czasie okupacji, utrzymane jeszcze w poetyce piktorialnej i realizowane propagowaną przez Bułhaka metodą wtórnika, jak i prace powojenne, z lat 50. i 60., w których często stosowała pseudosolaryzację oraz techniki redukujące półtony, dające efekty graficzne.

Orchidee - Fortunata Obrąpalska

W twórczości Fortunaty Obrąpalskiej (1909-2004) spotyka się wiele, często sprzecznych ze sobą wątków. Z jednej strony fotografia piktorialna, realizowana pod wpływem Jana Bułhaka, z którym poznała się przed II wojną światową, z drugiej surrealizujący eksperyment oraz socrealizm.

reklama

Obrąpalska jest autorką słynnego cyklu „Dyfuzja w cieczy” z 1948 r., który został doceniony za łączenie walorów dokumentalnych i artystycznych. Po wojnie, razem z mężem, również fotografem, osiadła w Poznaniu. Po bardzo interesującym epizodzie socrealistycznym, poświęciła się fotografii przyrodniczej i pracowała dla Akademii Rolniczej w Poznaniu realizując jednocześnie swój własny, artystyczny cykl poetyckich i tajemniczych fotografii roślin.

Fortunata Obrąpalska, „Fotografie”, Galeria Asymetria, ul. Nowogrodzka 18a/8, Warszawa. Ekspozycja czynna do 13 lutego 2009 r.


16.01.2009 22:55 Aktualności,