Konkurs Człowiek, Świat, Przyroda - Koszalin 2009

Konkurs Człowiek, Świat, Przyroda - Koszalin 2009Młodzież do 21 roku życia może nadsyłać prace na VIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda”. Każdy autor może nadesłać nie więcej niż 5 prac w formacie min. 13 × 18 cm, max 30 × 45 cm, przy czym w zgłoszonych pracach mogą znajdować się max. dwa zestawy. Konkurs będzie rozpatrywany w dwóch kategoriach wiekowych: do 15 lat i od 16 do 21 lat. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele organizatorów, sponsorów oraz zaproszonych gości. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

reklama

Termin nadsyłania prac upływa 15 marca 2009 r. Wystawa pokonkursowa otwarta zostanie w czerwcu 2009 r. Prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia nadsyłać należy na adres: Pałac Młodzieży, 75-057 Koszalin, ul. Bogusława II 2 z dopiskiem Konkurs Fotografii.


16.01.2009 22:56 Aktualności,