Aktualnie brak. Zapraszamy wkrótce.


Warsztat aktu - maj 2009

Intensywny warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych fotografowaniem ludzkiego ciała. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość pracy w studio fotograficznym.

Zagadnienia tematyczne: klasyczne zasady kompozycji i prezentacji aktu zarówno kobiecego; specyfikę fotografii ciała ludzkiego; zasady przygotowania ciała modelki, pracę ze światłem studyjnym, zasady pracy z modelką; najczęstsze błędy przy fotografii aktu; ciało w ruchu, uwypuklenie ekspresji ciała.
Całość zajęć prowadzonych jest na zasadzie sesji. Integralną częścią zajęć są zadania do samodzielnego wykonania przez uczestników oraz omówienie zrealizowanych prac.

Wykładowca: Zbigniew Reszka

Czas trwania: weekendowy, intensywny warsztat obejmujący 12 godzin zajęć, odbywający się w godzinach 10.00-16.00.

Termin: 30-31 maja 2009 r.

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie oraz internetowo (formularz zgłoszeniowy) do dnia 29 maja 2009 r. lub do wyczerpania miejsc na kursie. Rezerwacja miejsca na kursie musi być potwierdzona wpłatą na konto bankowe. Obowiązuje regulamin kursów i warsztatów.

Koszt: 500 zł