Aktualnie brak. Zapraszamy wkrótce.


Od negatywu cyfrowego do wydruku (Photoshop dla fotografów) - Wakacje 2009

Kurs przeznaczony dla średnio zaawansowanych fotografów, zainteresowanych profesjonalnym podejściem do procesu obróbki zdjęć, nie tylko na etapie końcowym, a w ujęciu całościowym.

Zagadnienia tematyczne: kurs uwzględnia wstęp teoretyczny omawiający fotografię aktualną, pokazując ewolucję od zdjęcia pamiątkowego do dzieła sztuki, następnie prezentuje różnicę między fotografią analogową i cyfrową, uczy efektywnie wykorzystywać potencjał aparatu cyfrowego w momencie naświetlania materiału, szczegółowo omawia tematykę zapisu RAV, pokazuje zagadnienia związane z histogramem i jego rolą w naświetleniu matrycy, omawia prawidłowe przygotowanie negatywu cyfrowego do dalszej obróbki i pracę nad plikiem w Photoshop CS3. Kurs kończy się analizą prac uczestników.

Czas trwania: miesięczny, intensywny kurs, obejmuje 24 godziny zajęć, odbywających się w godzinach popołudniowych (18.00-21.00), dwa razy w tygodniu.

Termin: Wakacje 2009

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie oraz internetowo (formularz zgłoszeniowy). Rezerwacja miejsca na kursie musi być potwierdzona wpłatą na konto bankowe. Obowiązuje regulamin kursów i warsztatów.

Koszt: 690 zł