Aktualnie brak. Zapraszamy wkrótce.


Od negatywu cyfrowego do wydruku

Kurs przeznaczony dla średnio zaawansowanych fotografów, zainteresowanych profesjonalnym podejściem do procesu obróbki zdjęć, nie tylko na etapie końcowym, a w ujęciu całościowym.

Zagadnienia tematyczne: kurs uwzględnia wstęp teoretyczny omawiający fotografię aktualną, pokazując ewolucję od zdjęcia pamiątkowego do dzieła sztuki, następnie prezentuje różnicę między fotografią analogową i cyfrową, uczy efektywnie wykorzystywać potencjał aparatu cyfrowego w momencie naświetlania materiału, szczegółowo omawia tematykę zapisu RAV, pokazuje zagadnienia związane z histogramem i jego rolą w naświetleniu matrycy, omawia prawidłowe przygotowanie negatywu cyfrowego do dalszej obróbki i pracę nad plikiem w Photoshop CS3. Kurs kończy się analizą prac uczestników.

Wykładowca: Katarzyna Majak

Czas trwania: miesięczny, intensywny kurs, obejmuje 24 godziny zajęć, odbywających się popołudniowo (18.00-21.00), dwa razy w tygodniu.

Termin: 24 listopada – 17 grudnia 2008 r. (poniedziałki – środy)

Terminy spotkań: 24, 26 listopada 2008 oraz 1, 3, 8, 10, 15, 17 grudnia 2008 r.

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie oraz internetowo (formularz zgłoszeniowy) do dnia 21 listopada 2008 r. lub do wyczerpania miejsc na kursie. Rezerwacja miejsca na kursie musi być potwierdzona wpłatą na konto bankowe. Obowiązuje regulamin kursów i warsztatów.

Koszt: 690 zł