Aktualnie brak. Zapraszamy wkrótce.


Warsztat aktu

Intensywny warsztat przeznaczony dla osób zainteresowanych fotografowaniem ludzkiego ciała. Od uczestników wymagana jest podstawowa znajomość pracy w studio fotograficznym.

Zagadnienia tematyczne: klasyczne zasady kompozycji i prezentacji aktu zarówno kobiecego, jak i męskiego; specyfikę fotografii ciała ludzkiego; zasady przygotowania ciała modelki/modela, pracę ze światłem studyjnym, zasady pracy z modelem/modelką; najczęstsze błędy przy fotografii aktu; ciało w ruchu, uwypuklenie ekspresji ciała.
Całość zajęć prowadzonych jest na zasadzie sesji, pierwszego dnia z modelką, długiego dnia z modelem. Integralną częścią zajęć są zadania do samodzielnego wykonania przez uczestników oraz omówienie zrealizowanych prac.

Wykładowcy: Zbigniew Reszka, Oiko Petersem

Czas trwania: weekendowy, intensywny warsztat obejmujący 12 godzin zajęć, odbywający się w godzinach 10.00-16.00.

Termin: 22-23 listopada 2008 r.

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie oraz internetowo (formularz zgłoszeniowy) do dnia 21 listopada 2008 r. lub do wyczerpania miejsc na kursie. Rezerwacja miejsca na kursie musi być potwierdzona wpłatą na konto bankowe. Obowiązuje regulamin kursów i warsztatów.

Koszt: 500 zł