Aktualnie brak. Zapraszamy wkrótce.


Oświetlenie studyjne – X / XII 2009

Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych przede wszystkim z oświetleniem studyjnym, choć w programie znajdą się także tematy związane z praca w plenerze. Przeznaczony jest dla wszystkich fotografujących, zarówno tych rozpoczynających przygodę z fotografią na bardziej zaawansowanym poziomie, jak i tych, którzy posiadają już pewne umiejętności z zakresu pracy w studio i chcą je doskonalić.

Zagadnienia tematyczne: kurs obejmuje szeroko pojętą tematykę oświetlenia, począwszy od problematyki oświetlenia naturalnego i zastanego oraz pracy z lampą błyskową. Kolejno wprowadza w szeroki zakres tematyki związanej z oświetleniem studyjnym, omawiając zagadnienia światła skupionego i rozproszonego, klucza oświetleniowego, styli oświetleniowych, poprzez „fotografię stolikową” aż po problematykę fotografii portretowej, reklamowej i fotografii mody.

Wykładowca: Leonard Karpiłowski

Czas trwania: miesięczny, intensywny kurs, obejmuje 30 godzin zajęć, odbywających się w godzinach popołudniowych (18.00-20.30), dwa razy w tygodniu

Termin: 20 października – 3 grudnia 2009 r. (wtorki – czwartki, godz. 18.00-20.30)

Terminy spotkań: 20, 22, 27, 29 października, 3, 5, 17, 19, 25, 27 listopada, 1, 3 grudnia 2009 r.

Koszt: 890 zł

Zgłoszenia: przyjmowane są telefonicznie oraz internetowo (formularz zgłoszeniowy) do dnia 19 października 2009 r. lub do wyczerpania miejsc na kursie. Rezerwacja miejsca na kursie musi być potwierdzona wpłatą na konto bankowe. Obowiązuje regulamin kursów i warsztatów.