Fotoster 16 stycznia 2009 r.

Fotografia we współczesnej sztuce – pomysł, realizacja, sposób prezentacji

FotoSter 16 stycznia 2009 r. – Sesja Fotograficzna, Daniel Rumancew

FotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacjiFotoSter 16 stycznia 2009 r. - SESJA FOTOGRAFICZNA DANIEL RUMIANCEW - Fotografia we współczesnej sztuce - pomysł, realizacja, sposób prezentacji

Daniel Rumiancew (ur. 1970 r.) studiował na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1989-1995 i na Wydziale Komunikacji Multimedialnej ASP w Poznaniu w latach 1995-2001. Ma na koncie liczne wy-stawy indywidualne m.in. „Room-living“, Galeria FF, Łódź (2002); „Autoerotique. Love Song“, TR Warszawa (2004); „Fordanser (część pierwsza i ostatnia)“, Galeria Potocka, Kraków (2005); „Wyprawa do drugiego pokoju“, Galeria Czarna, Warszawa (2007); „Niskie ciśnienie, porywisty wiatr“, Galeria Arsenał, Białystok (2008). Brał udział w kilku-dziesięciu projektach zbiorowych, z których najbardziej znaczące to: Biennale fotografii polskiej, Galeria Arsenał, Po-znań (1998, 2000); „Rybie oko“ 2, BGSW, Słupsk (2002); „Look at me. novart.pl“, Bunkier Sztuki, Kraków (2002); „Pod flagą biało-czer¬woną. Nowa sztuka z Polski“, Rottermann, Tallin, Wilno, Niżnyj Nowgorod, Niżnyj Tagił, Moskwa (2004); „Far West Near East“, Forum Kunst und Architektur, Essen (2004); „Cztery róże“, CSW Zamek Ujazdow¬ski, Warszawa (2005); „Boys“, Bunkier Sztuki, Kraków (2005); „e-flux video rental“ Frankfurt n/Menem, Austin, Cambrid-ge, Paryż (2005-2008); „Sztuka w służbie lewaków“, Galeria Kronika, Bytom (2006); „Co z nami teraz będzie?“, Gale-ria Potocka, Kraków (2006); „Ok! Wyspiański“, Kamienica Szołayskich i Bun¬kier Sztuki, Kraków (2008); „Aktualizacja. Przegląd nowej polskiej fotografii“, d. kino Światowid, Kraków (2008); „Efekt czerwonych oczu. Fotografia polska XXI wieku“, CSW Zamek Ujazdowski, Warszawa (2008); „Master & Monster“, Kamienica, ul. Piotrkowska 293/295, Łódź (2008).


26.01.2009 16:23 Galerie prac,