FOTOster 12 marca 2010 r.

Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego

FotoSter 12 marca 2010 r. godz. 9.00

LEONARD KARPIŁOWSKISESJA FOTOGRAFICZNA – prace uczestników.

fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Ewelina Petryka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Marcin Ciarka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Marcin Ciarka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Maria Przasnek - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Maria Przasnek - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Maria Przasnek - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Piotr Falkowski - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Rafał Jarzombkowski- - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Rafał Jarzombkowski- - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Urszula Bienka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Urszula Bienka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.fot. Urszula Bienka - Portret w plenerze z udziałem światła błyskowego, FOTOster 12 marca 2010 r.

26.03.2010 21:24 Galerie prac,