Warszawska Szkoła Reklamy - informacje

Warszawska Szkoła Reklamy to placówka edukacyjna założona w 1993 r. w Warszawie z inicjatywy producenta filmowego i filantropa Artura Waczko, jako pierwsza komercyjna szkoła reklamy w Polsce z uprawnieniami szkoły publicznej. Początkowo pod nazwą Policealnego Studium Reklamy Handlowej, instytucja działała w strukturach Fundacji Przeciw Obojętności na Rzecz Dzieci Specjalnej Troski. W 1998 r. Szkoła przyjęła nazwę marketingową Warszawska Szkoła Reklamy, a od 2000 r. zarząd nad nią przejęła spółka o tej samej nazwie. Obecnie to największa i najbardziej prestiżowa placówka oświatowa w swojej branży.

Celem statutowym Szkoły jest rozwój myśli naukowej w zakresie komunikacji marketingowej i promocja zawodowa młodych adeptów tej sztuki. Poza programem zajęć prowadzonym w czterech specjalizacjach /grafika, fotografia, realizacja TV i strategia reklamy/ realizacja misji szkoły wyraża się poprzez organizację konferencji naukowych, warsztatów, konkursów i festiwali oraz poprzez program stypendiów dla najzdolniejszych studentów.

Warszawska Szkoła Reklamy kształci w systemie dziennym, zaocznym oraz w trybie indywidualnym na 4 specjalizacjach. Dają one możliwość wyboru kierunku, który najpełniej odpowiada oczekiwaniom i predyspozycjom słuchaczy. Nie muszą oni jednak ograniczać obszarów swojego rozwoju do jednej tylko specjalizacji. Wybierając jedną z nich mogą – nie ponosząc dodatkowych kosztów – korzystać z zajęć, będących w programie innych specjalizacji, podobnie jak z warsztatów tematycznych czy pracowni fakultatywnych. Plan zajęć jest pomyślany w taki sposób, aby każdy słuchacz miał w ciągu 2 dni zblokowane wykłady obowiązkowe, a w pozostałym czasie mógł elastycznie zbudować własny plan kształcenia, pozwalający mu jak najpełniej wykorzystać naukę w Warszawskiej Szkole Reklamy. Taki model nauczania powoduje, że nasi absolwenci są wszechstronnie przygotowani do zawodu i kończą Szkołę z dużym doświadczeniem praktycznym, a to daje im także pewność siebie.

Dzieje się tak miedzy innymi dlatego, że w Warszawskiej Szkole Reklamy funkcjonuje specjalny program praktyk zawodowych, dzięki któremu każdy słuchacz Szkoły ma zapewniony staż w firmach i instytucjach branży reklamowej lub medialnej związanych bezpośrednio z realizowaną w Szkole specjalizacją.

Specjalizacja Grafika obejmuje zagadnienia z zakresu zarówno grafiki komputerowej, jak i grafiki tradycyjnej – warsztatowej. Obowiązkowe przedmioty tej specjalizacji to: grafika komputerowa, projektowanie graficzne i plastyczne, psychologia widzenia, projektowanie reklam prasowych i reklam wydawniczych, wystawiennictwo, historia sztuki i reklamy, zasady kompozycji form wizualnych i poligrafia. WSR kształci w zakresie wiedzy o kolorze, kompozycji, pogłębia wrażliwość estetyczną słuchaczy, tak aby nie stali się jedynie odtwórcami cudzych pomysłów. Studenci potrafią realizować i przetwarzać swoje projekty przy użyciu najnowszych komputerów i oprogramowania.

Specjalizacja Fotografia reklamowa to połączenie umiejętności praktycznych z wiedzą o zasadach współpracy twórcy z agencjami reklamowymi i zleceniodawców z domami produkcyjnymi. Z jednej strony rozwija umiejętności przystosowania się do wiernego odtworzenia zaleceń klienta, z drugiej stawia na kreatywność i rozwój artystyczny słuchaczy. Obowiązkowe przedmioty tej specjalizacji to: komunikacja wizualna, estetyka fotografii, analiza i ocena dzieła fotograficznego, historia fotografii światowej i polskiej, teoria fotografii reklamowej, nowe media audiowizualne oraz warsztaty z zakresu fotografii mody, reklamy, aktu, portretu, reportażu i dokumentu oraz klasycznych technik fotograficznych. Studenci tej specjalizacji, poza umiejętnościami, wychodzą także ze Szkoły z portfolio, które ułatwia im zdanie egzaminów na studia wyższe, podjęcie prace w agencji fotograficznej czy reklamowej i nawiązanie współpracy z galeriami sztuki.

Specjalizacja Realizacja telewizyjna i filmowa uczy budowy koncepcji filmowej od scenariusza, poprzez zagadnienia związane z realizacja produkcji, kosztorysem, prawem autorskim, reżyserią, operatorką, dźwiękiem, montażem i pełną postprodukcją. Studenci rozwijają się twórczo, ale jednocześnie potrafią realizować komercyjne zlecenia pod presją czasu. Typowe przedmioty specjalizacyjne to reżyseria filmowa, sztuka operatorska, montaż, analiza i ocena filmu reklamowego, warsztaty scenariuszowe, realizacja i produkcja telewizyjna, historia działań audiowizualnych. Dzięki współpracy Szkoły z agencjami reklamowymi oraz dzięki agencjom produkcyjnym działającym w ramach Szkoły słuchacze mają okazję bezpośrednio praktykować przyszły zawód. Wychodzą ze Szkoły z portflio, które pozwala im na znalezienie pracy z agencjach reklamowych w dziale tv production lub dalsze kształcenie na studiach wyższych.

Specjalizacja Strategia reklamy obejmuje najszersze spektrum problematyki marketingowej: od badań rynku i planowania produktu, przez budowanie strategii rozwoju i kształtowania wizerunku marki, po przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym firmy i redukcję dysonansu poznawczego jej klientów. Absolwenci tej specjalizacji zakładają własne firmy lub zarządzają działami marketingu i reklamy w już istniejących, kreują nowe produkty oraz nowe trendy w sprzedaży i komunikacji marketingowej. Typowe przedmioty specjalizacyjne: badania reklamy, planowanie i rynek mediów, strategia PR, zarządzanie personelem, handel zagraniczny, socjologia reklamy, historia gospodarczo-polityczna z elementami historii sztuki i reklamy, kultura słowa, marketing polityczny.

Słuchacze uczestniczą także w specjalistycznych warsztatach m.in. z zakresu animacji komputerowej, copywritingu, doskonalenia umiejętności menedżerskich, facylitacji – wspomagania grupowego rozwiązywania problemów, filozofii, indywidualnego i grupowego podejmowanie decyzji, kina autorskiego w filmie fabularnym i dokumentalnym, komunikacji interpersonalnej w organizacji, poetyki przekazów reklamowych, promocji reputacji, przywództwa, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, negocjacji, zarządzania czasem i personelem.

W ramach Warszawskiej Szkoły Reklamy funkcjonuje Szkoła Wizażu i Charakteryzacji, która kształci w zakresie wizażu, stylizacji, charakteryzacji, budowania wizerunku i body paintingu. Jej uczniowie obowiązkowo zaliczają 3 wybrane przedmioty z pakietu dowolnej specjalizacji WSR, mogą także nieodpłatnie korzystać z większej ilości zajęć w Szkole.

WSR kładzie duży nacisk na kształcenie w zakresie języków obcych. Nasi słuchacze muszą uczyć się co najmniej 2 języków, spośród angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego, włoskiego i rosyjskiego – jakie mają do wyboru.

Zajęcia w Warszawskiej Szkole Reklamy obejmują także plenery w Kazimierzu Dolnym i Zakopanem.

Wiedza uzyskana w Warszawskiej Szkole Reklamy jest weryfikowana na podstawie egzaminów zawodowych realizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. W roku akademickim 2006/2007 WSR miała najwyższy procent słuchaczy, którzy z powadzeniem zadali ten egzamin, spośród wszystkich szkół policealnych (ponadgimnazjalnych) w Polsce.

Warszawska Szkoła Reklamy w swojej strategii rozwoju kładzie szczególny nacisk na poszerzanie infrastruktury i bazy dydaktycznej. Dysponujemy powierzchnią ok. 1000 m2, na której mieszczą się sale wykładowe, sala konferencji na 100 osób wyposażona w system nagłośnieniowy, skoordynowany z ekranem i rzutnikiem multimedianynym, biblioteka oraz pracownie tematyczne. Są to trzy, w pełni wyposażone, sale komputerowe. Dwie oparte o platformę PC z programowaniem pakietu Office oraz profesjonalnym oprogramowaniem graficznym Adobe i Corel (22 i 32 stanowiska) oraz jedna wyposażona w komputery Mac ze specjalistycznym oprogramowaniem przeznaczonym do projektowania graficznego, montażu filmowego oraz realizacji efektów specjalnych i animacji. Ponadto dysponujemy w pełni wyposażonym (sprzęt półprofesjonalny i profesjonalny) studiem fotograficznym i filmowym oraz pracownią do planowania mediów i symulacji kampanii promocyjnych, pracownią rysunkowo-malarską, ciemnią fotograficzną i pracownią wizażu oraz body paintingu.

Kadra Warszawskiej Szkoły Reklamy to osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym oraz uprawnieniami pedagogicznymi. Nasi wykładowcy pochodzą z renomowanych polskich uczelni (Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Warszawskiej, Europejskiej Akademii Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania w Łodzi, łódzkiej Filmówki). Nie brakuje wśród nich wybitnych specjalistów-praktyków z wielu dziedzin. Pracują w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, redakcjach prasowych, agencjach reklamowych i PR-owych, firmach consultingowych i szkoleniowych, studiach fotograficznych i filmowych, drukarniach, ale nade wszystko posiadają wiedzę, potrafią ciekawie ją przekazać.

Kadrę Warszawskiej Szkoły Reklamy tworzą m.in. Wojciech Dagiel (dyrektor kreatywny McCann-Erickson Polska), Tomasz Niziołek (WOW Direktor MindShare Polska), Rafał Maciąg (dyrektor kreatywny Agencji Reklamowej Dream Team), Dorota Borowiec (Media Planner Universal McCann), Katarzyna Furst-Wojtkowska (reżyser dźwięku Polskiego Radia), Ewa Szczęsna (doktor, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego; specjalizuje się w zakresie poetyki i semiotyki tekstów kultury współczesnej, autorka książek „Poetyka reklamy” (PWN 2001, 2003), „Poetyka mediów” (WUW 2007), red. nauk. i współautorka „Słownika pojęć i tekstów kultury” (WSiP 2002, 2004), Zbigniew Tomaszczuk (dr fotografii, wykładowca, krytyk, członek ZPAF, autor książek “Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii” (Warszawa 1998), “Świadomość kadru. Szkice z estetyki fotografii” (Września 2003) i “Odwzajemnione spojrzenie. O fotografii otworkowej” (Wrocław 2004), red. naczelny magazynu Camer@obscura), Szymon Kobusiński (absolwent PWSFiTv w Łodzi, mentor Nokia Trends Lab), Marek Czarnecki (członek ZPAF i British Institute of Professional Photography, laureat wielu nagród w dziedzinie fotografii reklamowej i eksperymentalnej m.in. Oskara przyznawanego przez MPA w Wielkiej Brytanii); Paweł Susid (jeden z najwybitniejszych polskich artystów spółczesnych, absolwent ASP w Warszawie), Tomasz Wert (absolwent PWSFTviT w Łodzi, laureat nagrody za zdjęcia do filmu „Podróż na Wschód” (1994) na PFFF w Gdyni), Zbigniew Maziarz (operator m.in. Plebania), Tomasz Zgadło (reżyser filmowy i teatralny), Grzegorz Skurski (reżyser filmów dokumentalnych, fabularnych i widowisk teatru telewizji, scenarzysta, aktor), Krzysztof Jasiński (reżyser teatralny i TV, założyciel Teatru STU w Krakowie, obecnie związany z TVP), Jerzy Krysiak (reżyser teatralny, związany z Teatrem Narodowym i Teatrem TV), Marek Król (montażysta, m.in. Plebania, Ranczo Wilkowyje, Złotopolscy), Przemysław Młyńczyk (Fundacja Młodego Kina), Ksawery Piwocki (rektor ASP w Warszawie), Piotr Piwocki (asystent Wydz. Grafiki warszawskiej ASP, dyrektor zarządzający Kolektyw Rocket).

Gościnnie wykładają w WSR m.in. Grzegorz Kiszluk (redaktor naczelny Brief), Leszek Stafiej (wykładowca Studium Dziennikarstwa UW, Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej i Mediów w Warszawie; prezes Europejskiego Instytutu Marketingu Społecznego; wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy), Jerzy Bralczyk (profesor, językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, zasiada w Prezydium Rady Języka Polskiego PAN) i Tomasz Wołek (dziennikarz, publicysta polityczny i komentator sportowy).

W ciągu blisko 15 lat działalności Warszawską Szkołę Reklamy ukończyło ponad 3000 osób. Znaczna cześć z nich zdecydowała się kontynuować naukę na różnych kierunkach artystycznych związanych z filmem, fotografią czy malarstwem. Wiele z nich pracuje w szeroko rozumianej branży reklamowej i medialnej, zajmując eksponowane stanowiska w agencjach reklamowych i domach mediowych. Nasi absolwenci podkreślają wiedzę i praktyczne umiejętności wyniesione z WSR, które pozwoliły im budować bez przeszkód karierę zawodową. Weryfikacja tego twierdzenia w dobie Internetu jest niezwykle prosta – bardzo liczne wypowiedzi pozytywne na temat Szkoły można znaleźć na mniej lub bardziej branżowych forach i portalach społecznościowych.

Warszawska Szkoła Reklamy przyjęła specyficzną strategię promocji. W niewielkim stopniu budżet Szkoły wydawany jest na klasyczna reklamę w mediach. Przeznaczamy go na rozbudowę infrastruktury Szkoły oraz na generowanie istotnych wydarzeń branżowych i kulturalnych, takich jak wystawy, konkursy, konferencje, dyskusje i warsztaty. W promocji tych działań pomagają mam liczne media, z których niektóre związane są z nami stałymi, długoterminowymi umowami patronackimi. Są to portal mediarun.pl, portal swiatobrazu.pl, magazyn Gazeta Studencka, magazyn Biuletyn Fotograficzny.


21.10.2008 15:42 O WSR,